PWr - Wydział Elektroniki
.   Start   .   FAQ   .   Plan zajęć   .   Dydaktyka   .   Dyplomanci   .   Publikacje  
Profil na Google Scholar

Profil na ResearchGate

 1. [pdf] Równoległy algorytm TSAB dla problemu gniazdowego, Jarosław Rudy, Jarosław Pempera, Czesław Smutnicki, Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania. T. 1 / pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, pp. 209–218, 2018.

 2. Lifelogging system based on Averaged Hidden Markov Models: dangerous activities recognition for caregivers support, Aleksandra Postawka, Jarosław Rudy, Computer Science, vol. 19, nr 3, ISSN 2300-703, s. 257–279, 2018.

 3. Models and Scheduling Algorithms for a Software Testing System Over Cloud, Paweł Lampe, Jarosław Rudy, Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T., Kacprzyk J. (eds) Contemporary Complex Systems and Their Dependability. DepCoS-RELCOMEX 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 761. Springer, Cham, s. 326–337, 2018.

 4. An analysis of the influence of selected factors on the accident rate in the construction industry, Bożena Hoła, Tomasz Nowobilski, Jarosław Rudy, Krzysztof Czarnocki, Technical Transactions, nr 6, s. 83–89, 2018.

 5. Reversed Amdahl’s Law for Hybrid Parallel Computing, Jarosław Rudy, Wojciech Bożejko, Moreno-Díaz R., Pichler F., Quesada-Arencibia A. (eds) Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol. 10671. Springer, Cham, s. 101–108, 2017.

 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Jarosław Rudy, Zaawansowane modele i algorytmy optymalizacji w systemach cyklicznych / red. Wojciech Bożejko [i in.]. Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2017. s. 213–224.

 7. Model cyklicznej linii produkcyjnej z wiedzą rozmytą, Jarosław Rudy, Dominik Żelazny, Zaawansowane modele i algorytmy optymalizacji w systemach cyklicznych / red. Wojciech Bożejko [i in.]. Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2017. s. 225–241.

 8. [pdf] Dangerous events related to the use of scaffolding, Bożena Hoła, Tomasz Nowobilski, Jarosław Rudy, Ewa Borowa Błazik, Technical Transactions. B, Civil Engineering nr 7, s. 27–35, 2017.

 9. Job scheduling for TaaS platform: a case study, Paweł Lampe, Jarosław Rudy, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 636–646, 2017.

 10. Dynamic Turing machine: model and properties for runtime code changes, Jarosław Rudy, Computer Science, vol. 17, nr 2, s. 187–224, 2016.

 11. Cyclic scheduling line with uncertain data, Jarosław Rudy, Artificial intelligence and soft computing : 15th International Conference, ICAISC 2016, Zakopane, Poland, June 12–16, 2016 : proceedings. Pt. 1 / Leszek Rutkowski [i in.] (eds.). [Cham] : Springer, s. 311–320, 2016.

 12. A new approach for multi-criteria scheduling, Jarosław Pempera, Jarosław Rudy, Czesław Smutnicki, Dominik Żelazny, Computers & Industrial Engineering, vol. 90, s. 212–220, 2015.

 13. Dynamic Random-Access Stored-Program Machine for runtime code modification, Jarosław Rudy, International Journal of Foundations of Computer Science. vol. 26, nr 4, s. 441–463, 2015.

 14. Acceleration of neighborhood evaluation for a multi-objective vehicle routing, Szymon Jagiełło, Jarosław Rudy, Dominik Żelazny, 14th International Conference on Artificial intelligence and soft computing (ICAISC 2015), Zakopane, Poland, June 14–18, 2015 : proceedings. Pt. 2 / Leszek Rutkowski [i in.] (eds.). Cham [i in.] : Springer, s. 202–213, 2015.

 15. [pdf] Multi-criteria fuel distribution: a case study, Jarosław Rudy, Dominik Żelazny, 14th International Conference on Artificial intelligence and soft computing (ICAISC 2015), Zakopane, Poland, June 14–18, 2015 : proceedings. Pt. 2 / Leszek Rutkowski [i in.] (eds.). Cham [i in.] : Springer, s. 272–281, 2015.

 16. GACO: a parallel evolutionary approach to multi-objective scheduling, Jarosław Rudy, Dominik Żelazny, 8th International Conference on Evolutionary multi-criterion optimization (EMO 2015), Guimarães, Portugal, March 29-April 1, 2015 : proceedings. Pt. 1 / Gaspar-Cunha António, Henggeler Antunes Carlos, Coello Carlos Coello (Eds.). Cham [i in.] : Springer, s. 307–320, 2015.

 17. [pdf] Multi-criteria 3-dimension bin packing problem, Łukasz Kacprzak, Jarosław Rudy, Dominik Żelazny, Research in Logistics & Production, 5 (1), pp. 85–94, 2015.

 18. Solving multi-objective job shop problem using nature-based algorithms: new Pareto approximation features, Jarosław Rudy, Dominik Żelazny, International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications, 5 (1), pp. 1–11, 2015.

 19. [pdf] Turing machine approach to runtime software adaptation, Jarosław Rudy, Computer Science, 15 (3), pp. 293–310, 2014.

 20. [pdf] Very fast non-dominated sorting, Czesław Smutnicki, Jarosław Rudy, Dominik Żelazny, Decision Making in Manufacturing and Services, 8 (1/2), pp. 13–23, 2014.

 21. Wielokryterialny trójwymiarowy problem pakowania, Łukasz Kacprzak, Jarosław Rudy, Dominik Żelazny, Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 66 (11), pp. 40–44, 2014.

 22. Przeszukiwanie lokalne i algorytmy populacyjne dla wielokryterialnego problemu gniazdowego, Jarosław Rudy, Dominik Żelazny, Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania. T. 1 / pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice: Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, pp. 199–206, 2014.

 23. Szeregowanie wielokryterialne w zastosowaniach sieciowych, Jarosław Rudy, Dominik Żelazny, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, pp. 618–628, 2013.

 24. Performance and overhead analysis in runtime code modification, Jarosław Rudy, Journal of Applied Computer Science, 21 (2), pp. 117–136, 2013.

 25. Optymalizacja dyskretna w informatyce. Projektowanie układów VLSI, Jarosław Rudy, Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce / red. Wojciech Bożejko, Jarosław Pempera, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, pp. 101–126, 2012.

 26. Runtime software adaptation: approaches and a programming tool, Jarosław Rudy, Journal of Theoretical and Applied Computer Science, 6 (1), pp. 75–89, 2012.

 27. [pdf] Memetic algorithm approach for multi-criteria network scheduling, Jarosław Rudy, Dominik Żelazny, Proceeding of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM 2012), pp. 247–261, 2012.
Jarosław Rudy
Katedra Informatyki Technicznej
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2018