PWr - Wydział Elektroniki
.   Start   .   FAQ   .   Plan zajęć   .   Dydaktyka   .   Dyplomanci   .   Publikacje  
Witam na mojej stronie internetowej.

Spis zakładek:

  • FAQ – podstawowe informacje dotyczące zasad zaliczania kursów,

  • Plan zajęć – tygodniowy plan zajęć (wliczając konsultacje),

  • Dydaktyka – szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kursów (zasady zaliczenia, instrukcje laboratoryjne, odnośniki do materiałów itp.),

  • Dyplomanci – informacje dla dyplomantów (egzaminy dyplomowe, promotorstwa),

  • Publikacje – spis dorobku naukowego.


Konsultacje

Poniedziałki, 16:00–17:00, sala 312 (C-3).

Wtorki, 16:00–17:00, sala 312 (C-3).

Środy, 11:15–13:00, sala 312 (C-3).


Kontakt

Poprzez email (jaroslaw.rudy@pwr.edu.pl) lub w terminach konsultacji.
Jarosław Rudy
Katedra Informatyki Technicznej
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2018